תפריט נגישות

טוראי דוד בורנשטיין ז"ל

רשימות לזכרו


לפני 13 שנה בא אלינו מכפר יעבץ, שם עבד שנתיים בהכשרה. היה מאלה שהשם "חקלאי" הולמם. תכונה מיוחדת היתה לו - להיענות לכל קריאה. להיות ראשון למלא כל צו.
היעדרו יהא מורגש על כל צעד ושעל, אם בפעולות הגנה ואם בעתיד בשקום הריסות הקבוצה. פעולה בעלת משקל לא תתואר בלי דוד. בכל עבודה עונתית היה בין הפועלים הפשוטים. בתקופת הבנין היה על הפיגום. בשנים האחרונות התמסר לרפת. למן השעות המוקדמות בבוקר ועד מאוחר בערבים טיפל במשק החי ללא לאות ובמסירות אין קץ. כל המלטה חדשה, כל עליה בתנובת החלב מצאו ביטוי בפניו הזוהרים.
הוא היה אמיץ לב גם בשדה הקרב מעל לכל המשוער. ימים אחדים לפני ההתקפה התבטא שילחם עד טיפת דמו האחרונה. הוא קיים דבריו בנאמנות.
דוד היה הראשון מאתנו שהתגייס לצבא הבריטי במלחמת העולם השניה. כשלוש שנים היה בשבי. חזר בריא ושלם אלינו לאחר שנים. במלחמת ישראל הכיר שוב את מקומו בשורת הלוחמים הראשונה. וחבל שלא זכה לראות פרי מאווייו הלוהטים בהתגשמותם. כשהיה כבר פצוע ל א רצה להרפות ושלח חציו באויב המתקיף , עד שנפל.
בן 36 היה במותו. השאיר אלמנה וילד.
ת.נ.צ.ב.ה

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ"ח

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה