תפריט נגישות

מורשת קרב - בעקבות לוחמים

גלעד לחללי גדוד 142 מחטיבת "קרייתי"

אודות

הגלעד ניצב על חורבת הגרדי, בקרבת קברות המכבים. על הגלעד חקוקים דברים אלה: "גלעד לזכר כ"ג לוחמים חיילי גדוד 142 חטיבת קריתי, שנפלו בגבורה בקרב משלט 219, כ' אלול תש"ח (24.9.1948)".
נוסף ל-23 הנופלים מגדוד 142 הונצחו בגלעד ארבעה חיילים, שנפלו במשלט זה בקרבות אחרים. חללי "קרייתי" אלה מונצחים גם באנדרטה לחללי הגדוד שברמלה.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה