תפריט נגישות

מורשת קרב - בעקבות לוחמים

אתר הנצחה "למשחררי ומגיני אתר מודיעים"

אודות

מקום האתר ליד מבוא מודיעים. האגודה להנצחת הנופלים באזור מודיעים יזמה הקמת אתר הנצחה לנופלים בקרבות שנערכו באזור זה ולבני ישובי האזור, והוא נחנך ביום כ"א בסיון תשמ"ב (23.6.1982). אתר זה נוסף לאנדרטאות, שהוקמו באזור זמן קצר לאחר מלחמת העצמאות. הן מתוארות להלן לפי סדר אירועי המלחמה. באתר מצויה אנדרטה, המעוצבת משמונה מבני בטון פיסוליים בצורת משולשים. הם נישאים לגובה, ושלמותם נחלקת במגרעת. לצדם קטע של חומה מבטון חשוף ששער קרוע בה.
על החומה נתונים לוחות שיש, ובהם חקוקים שמות הנופלים בקרבות וציון מקומותיהם באזור זה: משלט מודיעין 219, מצור בן שמן והגנת גמזו, שחרור וילהלמה ואזור בן שמן, מבצע "דני", בית נבאללה, קולה וגבעת כ"ח. בלוחות שמעל לשמות חקוקים הפסוקים: "מנשרים קלו מאריות גברו"; "אחי גיבורי התהילה"; "הנאהבים והנעימים בחייהם ובמותם לא נפרדו"; "איך נפלו גיבורים ויאבדו כלי מלחמה". באחד הלוחות מונצחים תשעה חברי מבוא מודיעים. מעל שמותיהם נאמר: "בני יישובי אזור מודיעים שנפלו על הגנת המולדת". האנדרטה עוצבה בידי יוסי אסא.

בניית אתרים: לוגו חברת תבונה